Συνάντηση με βασιλικό Ζεύγος Ολλανδίας

Τη Θεσσαλονίκη και τα πανεπιστήμιά της επισκέφθηκε την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας, ο Βασιλιάς Γουλιέλμος-Αλέξανδρος και η Βασίλισσα Μάξιμα. Στο πλαίσιο του προγράμματος “Επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο: Ελληνο-ολλανδική Συνεργασία”, συζήτησαν και ενημερώθηκαν σχετικά με την ένταξη της επιχειρηματικότητας στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και εξέτασαν το ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της καινοτομίας και της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα.

Στις παρουσιάσεις που διεξήχθησαν, δυναμικό παρόν είχε και το Teen Business School, η δράση του οποίου σχετίζεται άμεσα με την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος στις νεαρές ηλικίες. Συγκεκριμένα το βασιλικό ζεύγος ήρθε σε επαφή με τον επιστημονικό υπεύθυνο του σχολείου νεανικής επιχειρηματικότητας, καθηγητή κ. Νικολαΐδη, και με μαθητές που πρόσφατα είχαν παρακολουθήσει το πρόγραμμα! Μάλιστα η βασίλισσα Μάξιμα είχε εκτενή διάλογο με τους τελευταίους, οι οποίοι της διηγήθηκαν με ενθουσιασμό την εμπειρία τους από το Teen Business School. Επιπλέον έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του entrepreneurial thinking μέσω του προγράμματος.